ແຈ້ງການທາງກົດ ໝາຍ

ຍີ່ຫໍ້ VirginiaCare (VC-Secret) ແມ່ນຕົວແທນໂດຍບໍລິສັດ:

RCMDT GmbH 
ບຸດສະບາ 6
68753 Waghäusel
Deutschland 

ໂທ: 0725495959315
E-Mail: info@virginia-care.com 

ເລກປະ ຈຳ ຕົວອາກອນການຂາຍອີງຕາມ§ 27 ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຂາຍ: DE815292348

ເວທີຂອງຄະນະກໍາມະການເອີຣົບກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງອອນໄລນ໌ http://ec.europa.eu/consumers/odr

ພວກເຮົາບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ອນຄະນະ ກຳ ມະການຕັດສິນຜູ້ບໍລິໂພກ, ແຕ່ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດ.